Chi tiết tin
Quay lại

Để luật trẻ em thực thi vào đời sống

Ngày 19/02/2017, 07:16
Ngày 05/4/2016, Quốc hội thông qua Luật trẻ em, có hiệu lực thi hành ngày 01/6/2017, thay thế Luật chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004
Admin