Tin tức - Sự kiện
Quay lại

KHƠI NGUỒN SÁNG TẠO

Ngày 30/11/2022, 23:05
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn đã triển khai kế hoạch số 607/KH-PGDĐT về việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quận cho học sinh THCS năm học 2022-2023.
Tập tin đính kèm:
Admin