Hoạt động chuyên môn
Hội nghị chuyên đề theo hướng giáo dục STEM

Nhằm tạo điều kiện để học sinh tiếp cận với các hoạt động vui học, rèn luyện thêm một số kĩ năng trong giao tiếp, ứng xử, thực hành, tạo cho các em học sinh một sân chơi giải trí lành mạnh...

Hội nghị thao giảng, chuyên đề môn Tiếng Anh

Với mục đích dự giờ, chia sẻ kinh nghiệm về việc đổi mới phương pháp theo định hướng phát triển năng lực người học. Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và chia sẻ nguồn tài liệu dạy tuyển sinh vào lớp 10.....

Chương trình tuyên truyền Luật ATGT đường bộ năm 2016

Thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; công văn số 400/SGDĐT-PC&CTHSSV ngày 27/4/2015 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên V/v hưởng ứng Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 3 của Đại...